ESPANJANTORI – PALVELUN SÄÄNNÖT JA EHDOT

 

*Palvelun toimivuuden kannalta pyydämme käyttäjiämme huolehtimaan kaupan toimivuudesta ja tuotteidensa liikkuvuudesta.

Espanjantori -palvelussa ei hyväksytä ilmoituksia, joiden sisältö loukkaa etnisiä ryhmiä, yksityisiä tai julkisuuden henkilöitä.

 

*Espanjantori-palvelu kieltää epärealistisien ilmoituksien lisäämisen sivustolle.

Ilmoittaja on vastuussa, että ilmoituksessa tarjottu palvelu vastaa Espanjassa / Suomessa noudatettavia lakeja ja asetuksia.

Laittomien piraattikopioiden tai väärennettyjen merkkituotteiden ilmoittaminen ei ole sallittua Espanjantori -palvelussa.

Merkkituotteita myydessään ilmoittajan on pystyttävä todistamaan, että myytävät tuotteet ovat alkuperäisiä.

 

*Espanjantori- palvelun kautta hankittuihin tuotteisiin tai palveluihin ei sovellu kuluttajasuojalain mukainen palautusoikeus.

 

*Ostaja voi itse sopia myyjän kanssa tuotteen tai palvelun palautusoikeudesta, mutta Espanjantori ei ota vastuuta palautuksista tai niistä keskeytyvistä ristiriidoista.

 

Espanjantori-palvelulla on oikeus luovuttaa rekisterissä olevia tietoja tietyille viranomaisille sekä avustaa poliisia,

vakuutusyhtiöitä ja näiden yhteistyökumppaneita luovuttamalla tietoja ilmoituksiin liittyvistä lainvastaisuuksista.

Ilmoittajan tai ilmoituksesta muuten vastaavan henkilöllisyys voidaan varmentaa internet-palveluntarjoajalta esimerkiksi järjestelmään tallennettujen IP-osoitteiden avulla.

Mikäli ilmoittaja ei hyväksy henkilötietojensa keräystä ja luovutusta tai muita ehtojamme, pyydämme häntä olemaan käyttämättä Espanjantori sivustoa.

 

 

 

ILMOITUKSET

 

Ilmoitukselle annettavan otsikon tulee kuvata ilmoitettavaa tuotetta tai palvelua.

Isoilla kirjaimilla kirjoitettujen sanojen tai lauseiden liiallinen käyttö ei ole sallittua tuotteen tai palvelun kuvauksessa.

Tämän säännön tarkoitus on helpottaa sivustolta hakemista ja auttaa käyttäjiä löytämään relevantit ilmoitukset.

Ilmoituksen otsikossa ei saa lukea “myydään” tai “ostetaan”.

 

*Tuotteiden tai palveluiden hakusanojen on tarkoitus liittyä suoraan tuotteeseen ja kuvata kohdetta tarkasti.

Ilmoitustekstien kopioiminen toisten ilmoituksista ja Espanjantori -palvelussa olevista ilmoituksista on kiellettyä.

Ilmoitus tulee laittaa sille osastolle, mikä kuvaa ilmoitettavaa tuotetta parhaiten.

 

*Samassa ilmoituksessa ei saa myydä useampaa kuin yhtä tuotetta tai palvelua, ellei ole kyse kaksoiskappaleesta eli samasta tuotteesta.

 

*Pyydämme myytyjen- tai myynnistä poistuneiden tuotteiden tai palveluiden ilmoitusten poistamista Espanjantori-palvelusta.

Ilmoitukseen liitettävien linkkien on oltava relevantteja ilmoitettavalle tuotteelle tai palvelulle.

Ilmoituksissa ei saa viitata toiseen ostetaan ja myydään -palveluun, esim. huutokauppaan.

 

*Ilmoittajat ovat henkilökohtaisesti vastuussa ilmoituksistaan ja niistä seuraavista seuraamuksista.

 

*Julkaistessa ilmoitusta, iIlmoittaja hyväksyy, että ilmoitus täyttää kaikki Espanjantori-palvelun vaatimat säännöt.

 

 

 

KUVAT

 

Ilmoitukseen liitettävien kuvien on liityttävä ilmoitettavaan tuotteeseen tai palveluun.

Ilmoituksiin liitetyt loukkaavat tai halventavat kuvat eivät ole sallittuja.

Toisten ilmoittajien ilmoituksista ei saa kopioida kuvia omaan ilmoitukseen ilman toisen ilmoittajan lupaa, sillä kuvat on suojattu tekijänoikeuslailla.

 

 

 

ELÄIMET

 

*Rauhoitettujen- sairaiden tai käytöshäiriöitä omaavien eläimien myyminen Espanjantori-palvelussa on ehdottomasti kielletty.

*Villieläimien myyminen Espanjantori-palvelussa on myös kielletty vaarallisuuden ja mahdollisten sairauksien takia.

Espanjantori -palvelu pidättää oikeuden olla julkaisematta tiettyjä eläimiä koskevia ilmoituksia.

Palvelun kautta myytävien eläimien tulee olla luovutusikäisiä tai vanhempia.

Ilmoituksessa tulee myös olla selvästi mainittuna että eläin on luovutusikäinen tai vanhempi.

Suosittelemme, että myynti-ilmoitukseen merkitään pennun syntymäaika ja luovutuspäivämäärä.

 

 

 

KIELLETYT TUOTTEET JA PALVELUT

 

Espanjantori-palvelussa ei ole sallittua myydä…

– Elintarvikkeita

– Päihteitä

– Lääkeaineita

– Aseita

– Sumutteita

– Tainnuttimia

– Lain kieltämiä, aseiksi luokiteltavia tai niihin verrattavia välineitä

 

 

 

Tietosuojaseloste:

https://espanjantori.com/tietosuojaseloste/